Pressupost en minuts

Què necessito saber?
Digues-me l'extensió del guió i el medi en el qual va a ser utilitzat. Et passaré un pressupost a mida i el temps estimat de lliurament en qüestió de minuts.

Imagen de seguimiento